Strefa Rodzica

HARMONOGRAM TRENINGÓW

SKŁADKI, OPŁATY

1. Składka roczna za członkostwo w Akademia piłkarska TOR DOBRZEŃ WIELKI (od września
do czerwca) wynosi 900 zł i jest ona podzielona na 10 (słownie: dziesięć) równych
miesięcznych składek.
2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 90
zł miesięcznie. W przypadku rodzeństwa uczestniczącego w regularnych zajęciach,
przysługuje zniżka, gdzie składka wynosi 60zł dla kolejnej osoby z rodzeństwa.
3. Składkę za dany miesiąc należy uiścić najpóźniej w terminie do 10 dnia danego miesiąca w
formie płatności przelewem na odpowiednie konto bankowe.
NR KONTA: 22 8895 0006 2000 0000 2583 0103
Tytułem: Imię Nazwisko/miesiąc

DO POBRANIA: